A gyógypedagógiai vizsgálat során feltérképezzük a gyermek részképességeit. Nem csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy miben kell a gyermeknek még fejlődnie, legalább olyan fontosnak tartjuk annak ismeretét is, hogy miben ügyesebb, mik az erősségei.

Kisgyermekkorban (0-4 év) a SEED fejlődési skálával 7 területet vizsgálunk:

 • nagymozgás
 • finommozgás
 • beszéd és nyelv
 • adaptáció/gondolkodás
 • szociális és érzelmi fejlődés
 • önellátás
 • táplálkozás

Óvodás és iskolás korban a vizsgálat során a tanuláshoz szükséges készségekre és képességekre, illetve azok fejlettségi szintjére vagyunk kíváncsiak.

 • általános tájékozottság
 • orientációs képességek (téri, idői), testséma
 • vizuális és auditív észlelés
 • intermodális integráció
 • beszédészlelés, beszédértés
 • emlékezet
 • figyelem
 • beszédészlelés, beszédértés
 • finommotorika, grafomotorika, vizuomotoros koordináció
 • írás-, olvasási- és számolási készség

Egy alkalom szükséges a vizsgálathoz, életkortól függően 30-60 perc. Díja: 4 éves korig 12000 Ft, 4 éves kor felett 15000 Ft

Komplex gyógypedagógiai fejlesztés

A gyógypedagógiai fejlesztés elsősorban a tanuláshoz szükséges részképességek fejlesztését, erősítését célozza meg. Olyan komplex terápia, amely a gyermek erősségeire alapozva segíti elő a megkésett területek fejlődését. Egy előzetes képességfelméréssel feltérképezzük a gyermek képességeit, majd egyénre szabott terv alapján fejlesztjük a különböző részképességeket.

Egyénre szabott terv alapján a hiányzó vagy rosszul rögzült készségek és képességek komplex és indirekt fejlesztése és korrigálása a gyermekek spontán és örömteli tevékenységeibe, a mozgásba és a játékba ágyazva történik.

A gyógypedagógiai fejlesztés területei:

 • gondolkodási/adaptív funkciók
 • emlékezet
 • figyelem
 • beszédészlelés, beszédértés
 • finommotorika, grafomotorika
 • vizuomotoros koordináció
 • testséma
 • érzékelés, észlelés
 • írás-, olvasási- és számolási készség
 • tanulási képességek

Díja: 8000 Ft / egyéni, 4000 Ft / csoportos (45 perc)

További vizsgálatok és terápiák