Iskolaérettségi vizsgálatunk, gyógypedagógiai, pszichológiai és mozgás vizsgálatot jelent, ahol az iskolába lépéshez szükséges készségek, képességek érettségét mérjük fel, amelynek tudatában megkönnyebbülten dönthet az iskolakezdésről:

 • testi fejlettség
 • aktuális mozgásminták
 • mozgás összerendezettsége, nagy és finommozgások fejlettsége
 • feladattudat, feladattartás, munkatempó
 • általános tájékozottság
 • szabálytudat, monotónia tűrés, kudarctűrő képesség
 • alkalmazkodó készség, szociális és érzelmi érettség
 • testséma, dominanciák, szem-kéz koordináció
 • vizuális észlelés és emlékezet, térlátás, alak-háttér percepció
 • auditív differenciálás és emlékezet
 • reproduktív készség, soralkotási készség, szeriális gondolkodás
 • figyelem és koncentrációs képesség
 • gondolkodás: összefüggések átlátása, következtetések levonása, elemi logikai műveletvégzés, ítélet alkotás, problémamegoldás, számfogalom
 • beszédállapot, beszédkészség, szókincs

A gyermek teherbírásától függően 3 alkalommal 45-60 perces időintervallumban zajlik a vizsgálat. A komplex vizsgálat magában foglalja a vizsgálatokat követő összegző szülő konzultációt és az írásos véleményt. Az írásos vélemény óvodai kérvény beadásához felhasználható. Díja: 35’000.-Ft

Iskolára felkészítő foglalkozásunkat, nagycsoportos óvodások számára ajánljuk. Kiscsoportos (max. 6 fő) vagy egyéni fejlesztő foglalkozás célja az óvodai és az iskolai élet közötti átmenet megkönnyítése a gyermek és a szülők számára. A 45 perces foglalkozásokon az iskolai tanuláshoz szükséges képességeket erősítjük:

 • a feladattudat, feladattartás
 • finommozgások,
 • ritmusérzék
 • testséma
 • logikus gondolkodás
 • szókincs
 • figyelem
 • emlékezet
 • téri tájékozódás
 • általános ismeretek
 • motiváció, kitartás
 • önfegyelem

A foglalkozás heti egyszeri gyakorisággal, alkalmanként 45 perc. Díja: 4000 Ft / csoportos, 8000 Ft/ egyéni

További vizsgálatok és terápiák